Page 11

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

11 DEMENSTEAM I OSLO Modellen til venstre beskriver behov som ofte oppstår når en person får en demenssykdom: Hvem gjør hva i de ulike fasene. Målet med modellen er å sikre god faglig kvalitet og kontinuitet for bruker og pårørende gjennom hele sykdomsforløpet. Modellen kan bestilles fra Geriatrisk ressurssenter på epost geria@sye.oslo.kommune.no


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above