Page 13

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

13 Saksbehandling Demensteam kontaktes ofte av fagfolk, pårørende og andre. Henvendelser, spørsmål og bekymringsmeldinger om brukere kan også komme direkte til søknadskontor og andre deler av tjenesteapparatet. Demenskoordinator kontakter bruker, bekymringsmelder og fastlegen for avklaring av samarbeid og deling av pasientinformasjon. Demensteamet oppretter sak: «Demensteam» i Gerica. En saksbehandler med demens som spesialområde vurderer behov for nødvendig helsehjelp, kartlegger dagliglivets aktiviteter og funksjonsnivå (IPLOS/ADL) sammen med bruker og pårørende. Det anbefales at saksbehandler og en fra demensteamet utfører det første kartleggingsmøtet sammen. Søknadskontoret har mulighet til å fatte enkeltvedtak om «Demensteam» for å tydeliggjøre oppgaver knyttet til kartlegging og oppfølging, men dette er ikke et krav. Dokumentasjon For å sikre en god oppfølging av bruker, må dokumentasjonssystemer og informasjons-rutiner være tydelige og følges. Gerica har en manual for hvordan dokumentere demensteamets arbeid.


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above