Page 14

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

Samtykke og brukerinformasjon Det bør tidlig innhentes samtykke til at det etableres kontakt mellom personen med demens, pårørende og demensteamet i bydelen for å sikre nødvendig støtte og informasjon. Her har fastlegen og spesialist-helsetjenesten et særlig ansvar avhengig av hvor utredningen er foretatt. Det er viktig at epikriser og oppsummering av tester også deles med demensteamet (se pkt. Samarbeidsrutiner, s.8). Utredning Det nasjonale utredningsverktøyet skal brukes. Det presiserer hva demensteam og fastlegen har ansvar for å gjennomføre og har egne skjemaer og manualer for å komme fram til diagnose og tiltak. Demensteamet foretar utredning primært i brukers hjem. Dersom bruker har pårørende, involveres også disse. Fastlegen foretar en medisinsk utredning, får informasjon om demensteamets funn og setter diagnose. Personer under 65 år, personer med atferdsproblematikk, psykiatriske symptomer eller medisinske tilstander som kompliserer det diagnostiske bildet, skal henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Verktøy for utredning og oppfølging Det nasjonale verktøyet for demensutredning og oppfølging i kommunehelsetjenesten er tilgjengelig på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, www.aldringoghelse.no 14


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above