Page 15

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

15 Behandling Demensteamet gir råd og veiledning til personen med demens og pårørende og motiverer til å benytte relevante tilbud. De bidrar til at nødvendig medisinsk behandling gjennomføres. Behov for hjelpemidler og tilrettelegging i hjemmet og annen miljøbehandling kartlegges og iverksettes gjennom hele demensforløpet. Oppfølging Personer med demens og deres pårørende skal, etter nasjonale anbefalinger, følges opp systematisk minst hver 6. måned gjennom hele forløpet. Demensteamet har ansvar for at oppfølging gjøres. Oppfølgingen kan variere fra en telefonsamtale til et lengre hjemmebesøk. Demensteamet har i dette arbeidet kontakt med bruker, pårørende og fastlege. Dersom det er forandring i daglig- livets funksjoner, kognisjon eller atferd, skal det tas en ny kartlegging for å tilpasse tilbudet individuelt. En kontaktperson Personer med demens og deres pårørende har behov for en navngitt kontaktperson gjennom hele demens-forløpet. Startfasen av sykdommen og like etter diagnos-tisering hvor mange ikke mottar tjenester («den stille fasen»), er særlig sårbar. Demensteamet bidrar til at personer med demens har en kontaktperson.


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above