Page 16

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

TILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Demensteamet sørger for tilbud om pårørendeskole og bruker- og pårørendegrupper. Det er viktig å informere om relevante tilbud, også tilbud tilpasset grupper med særlige behov. Samtalegruppe for personer med demens Tilrettelagte sosiale og kulturelle møteplasser Dagsentertilbud/ dagaktivitetstilbud Avlastningstilbud Samtalegruppe for pårørende Almas hus-visningsleilighet for hjelpemidler og velferdsteknologi Pårørendeskole Støttekontakt 16


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above