Page 18

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

NETTSTEDER LITTERATUR Etablering og drift av demensteam. Demensutredning i primærhelsetjenesten. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Margit Gausdal og Linda Gjøra. Håndbok 2011. Demensteam – godt i gang, fortsatt i utvikling. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Mona Michelet. Rapport 2015. Demensplan 2015 «Den gode dagen». B-Delplan til Omsorgsplan 2015. Helse- og omsorgsdepartementet, 2011. Demensplan 2015. Revidert handlingsplan for perioden 2012-2015. Dementia in Europe Yearbook 2013, Alzheimer Europe Seniormelding: Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo. Bystyremelding nr 1/2014. Byrådssak 66/14. «LEV VEL med demens i Oslo» Demensplan for Oslo 2014-2019. Demensteam-modellen i Oslo - Rapport 2015, Geriatrisk ressurssenter, Sykehjemsetaten, Oslo kommune □□ Nasjonalforeningen Oslo demensforening www.demensforeningen.no □□ Pårørendeskolen i Oslo www.bymisjon.no/parorendeskolen □□ Nasjonalforeningen for folkehelsen www.nasjonalforeningen.no □□ www.aldringoghelse.no □□ Geriatrisk ressurssenter www.geria.no 18


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above