Page 20

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

20 www.geria.no GERIATRISK RESSURSSENTER Besøksadresse: Trondheimsveien 235 Aker sykehus, bygg 21A 0586 Oslo Postadresse: Sykehjemsetaten Postboks 435 Sentrum 0103 Oslo geria@sye.oslo.kommune.no Telefon: 23 48 69 60 www.geria.no


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above